2014 Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos valgykla, poliuretanines grindys